Women's basketball

Scholar Athletes

Year Name Award
2017 Renee Maneman NAIA Scholar Athlete
2016 NAIA Scholar Team  
  Arianne Gesell NAIA Scholar Athlete
  Katy Kuiper NAIA Scholar Athlete
  Whitney Vander Maten NAIA Scholar Athlete
  Morgan VanDerSloot NAIA Scholar Athlete
2015 NAIA Scholar Team  
  Karen (Hutson) Ettleman NAIA Scholar Athlete; CoSIDA Academic All-American-2nd 
  Arianne Gesell NAIA Scholar Athlete
  Katy Kuiper NAIA Scholar Athlete
  Paige O'Neal NAIA Scholar Athlete
  Whitney Vander Maten NAIA Scholar Athlete
  Morgan VanDerSloot NAIA Scholar Athlete
2014 NAIA Scholar Team  
  Samantha Kleinsasser CoSIDA Academic All-American of the Year/1st team; NAIA Scholar Athlete
  Mackenzie Small NAIA Scholar Athlete
  Karen Hutson NAIA Scholar Athlete
  Jacie White NAIA Scholar Athlete
2013 NAIA Scholar Team  
  Kendra De Jong NAIA Scholar Athlete
  Samantha Kleinsasser CoSIDA Academic All-American (2nd); NAIA Scholar Athlete; NAIA Liston Award Winner
  Mackenzie Small NAIA Scholar Athlete
2012 NAIA Scholar Team  
  Mel Babcock NAIA Scholar Athlete
  Val Kleinjan NAIA Scholar Athlete
  Kami Kuhlmann NAIA Scholar Athlete
  Jessica Wedel NAIA Scholar Athlete
2011 NAIA Scholar Team  
  Becca Hurley NAIA Scholar Athlete
    CoSIDA Academic All-American (3rd team)
  Kristin Neth NAIA Scholar Athlete
  Kami Kuhlmann NAIA Scholar Athlete
  Val Kleinjan NAIA Scholar Athlete
  Kendra De Jong CoSIDA Academic All-District (3rd team)
2010 NAIA Scholar Team  
  Becca Hurley NAIA Scholar Athlete
  Kristin Neth NAIA Scholar Athlete
2009 NAIA Scholar Team  
  Anna Anderson NAIA Scholar Athlete
  Becca Hurley NAIA Scholar Athlete
2008 NAIA Scholar Team  
  Crystal Algood NAIA Scholar Athlete
  Amy Larson NAIA Scholar Athlete
  Deb Remmerde NAIA Scholar Athlete
2007 Crystal Algood NAIA Scholar Athlete
  Laura Bahrke NAIA Scholar Athlete
  Amy Larson NAIA Scholar Athlete
  Deb Remmerde NAIA Scholar Athlete
2006 Tyann Meyer NAIA Scholar Athlete
  Tami Meyer NAIA Scholar Athlete
2005 Carli Blom NAIA Scholar Athlete
  Carrie Stromley NAIA Scholar Athlete
  Tyann Meyer NAIA Scholar Athlete
2004 Mary Kummerfeld NAIA Scholar Athlete
  Carrie Stromley NAIA Scholar Athlete
  Jaime Woudstra NAIA Scholar Athlete
2003 Jessica Ortman NAIA Scholar Athlete
  Jaime Woudstra NAIA Scholar Athlete
2002 Kristi Kurtzleben NAIA Scholar Athlete
2001 Rachel Binneboese NAIA Scholar Athlete
2000 Rachel Binneboese NAIA Scholar Athlete
1999 Amy Verdoorn NAIA Scholar Athlete
1998 Amy McEwen NAIA Scholar Athlete
1997 Jennifer Taylor NAIA Scholar Athlete
1986 Sherri Robinson Hotze NAIA Scholar Athlete